Brandt Otto Brandt -konserni

TerhiDela

Terhi-båtarna tillverkas av TerhiTec Oy i Rimito, en liten finsk fiskebygd i sydvästra Finland, som har månghundraåriga traditioner av sjöfarts- och båtbyggeri. Med modern teknik och respekt för gamla traditioner har vi under dryga 46 år redan byggt mer än 220.000 Terhi-båtar. 

Från första början har målsättningen varit densamma: Att utveckla och tillverka hållbara, säkra båtar för krävande förhållanden. Terhi-båtarnas säkerhet och höga kvalitet har vunnit stort anseende bland båtägare överallt i världen. Vårt stora sortiment, som för tillfället består av 14 båtmodeller, erbjuder ett lämpligt alternativ för många olika ändamål både till havs och på insjöar. Alla Terhi-båtar tillverkas av slagfast ABS-plast som är lätt att rengöra, ytterst hållbara samt behagliga att använda.

Terhi är internationellt ett känt varumärke och är representerat i åtminstone 16 olika länder. 

---

TerhiTec Oy är en av Europas ledande båttillverkare.  Bolaget har producerat över 220,000 båtar sedan 1972. Årligen tillverkas ungefär 4,000 båtar i tre fabriker i Finland.  TerhiTec  är den enda europeiska båttillverkaren som kan bygga båtar av tre olika material; Terhi-båtar av ABS-plast, SeaStar-båtar av glasfiber samt aluminiumbaserade Silver AluFibre™-båtar. SeaStar-båtar har dock inte tillverkats sedan 2010-talets mitt. TerhiTec Oy:s fabriker är ISO 9001 certifierade.
Bolaget är en del av den 1905 grundade Otto Brandt-koncernen. 

Klicka här för att bekanta dig med Terhi-modellprogrammet.

Facebook-ikoni

Terhi på facebook.

Bildgalleri

Stäng
Stäng